Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

8.Kolárovský troj. maratón - propozícia

 

8. Kolárovský trojkráľový maratón, polmaratón a 4členná štafeta na maratón                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Organizátor: Maraton Klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta;

Informácie: zselyizoltan@post.sk;

                  www.kolarovomaraton.wbl.sk,  

Miesto: Kolárovo, okres Komárno (GPS 47°55'1.41"N 17°59'42.81"E)

Štart: 6. januára 2018 /sobota/ o 10,00 hod. – výstrelom z dela na Tržnom nám.;   

Cieľ:  Tržné námestie;

Platná predčasná registrácia na preteky: zaslaním štartovného bankovým prevodom na bankový účet 5067016202/0900 - IBAN: SK 14 0900 0000 0050 6701 6202 ; Slovenská sporiteľňa a.s., Maraton klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta/ s uvedením v "Správe pre príjemcu": meno a priezvisko bežca, rok narodenia, bydlisko - stačí mesto, zvolená trať. Je možné uhradiť štartovné jedným bankovým prevodom aj pre viac bežcov - v "Správe pre príjemcu" uviesť vyššie uvedené údaje každého bežca /napr. Jozef Mrkvička, nar.1969, Zvolen, maraton/. Predčasná registrácia je platná zaslaním štartovného iba horeuvedeným spôsobom do 22.12.2017 (platby po tomto termíne nebudú akceptované, platí sa až priamo pri prezentácii 15.- €).

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len do 18.12.2017, s manipulačným poplatkom 3 €. Po tomto termíne bude vaše štartovné použité na to, za čo bolo zaplatené, teda na prípravu vašej účasti na pretekoch.

PPrezentácia: 6.1.2018 od 8,00 hod. do 09,30 hod. Mestský Kultúrny Dom (Kostolné nám.); 

ŠŠtartovné: 

z zaplatenie štartovného do 22.12.2017: maratón a polmaratón 10.- € / osoba;

št                                                        štafeta na maratón 30.- € / 4 členné družstvo;

štštartovné v deň preteku - 6.1.2018: maratón a polmaratón 15.- € / osoba;

št                                                   štafeta na maratón 50.- € / 4 členné družstvo;        

PPodmienka: vekový limit na maratón nad 18 rokov, na 1/2 maratón a na štafetu nad 16 rokov;

Časový limit na maratón: 6 hodín

                                      obrátka 23,5 km – 3 hodiny 15 minút

                                      obč. stanica 33,2 km – 4 hodiny 40 minút.

Pretekár, ktorý nestihne časový limit bude z pretekov vyradený a odovzdá štartové číslo organizátorovi.

Pre pomalších bežcov je možnosť predčasného štartu.

Predčasný štart: 6.1.2017 o 09,00 hodín – na vlastnú žiadosť (doporučujeme pre pomalších bežcov,

                                ktorí by nestihli „časové limity“). Pri celkovom vyhodnocení pretekov výsledný čas bežcov     

                                odštartovaných o 09,00 hod. nebude akceptovaní (nebudú vyhodnotení medzi bežcami

                               odštartovaných o 10,00 hod.). Prezentácia musí byť do 08,30 hodín.

Trať: 42,195 km asfalt – presne vymeraná trať, Kolárovo (7 km v meste)  - Vrbová nad Váhom -         

                                   – smer Kava  obrátka – Kolárovo (2 km v meste);

          21,1 km asfalt    – Kolárovo - smer Vrbová nad Váhom obrátka - Kolárovo;

          štafeta 42,195 km - totožná s traťou pre maratón;

Prevýšenie: trať je rovinatá, najvyšší bod Vážsky most pri Kolárove;

Upozornenie: Každý účastník maratónu beží na vlastnú zodpovednosť a musí dodržať pravidlá cestnej premávky!

Ceny: - každý, ktorý absolvuje bežeckú trať, na ktorú sa prihlásil po dobehu dostane medailu a to nasledovne: 

                 + 1 - 80 maratóncov na mieste /ďaší dobierkou po behu na adresu, čo uviedli pri prezentácii/ 

                 + 1 - 120 polmaratóncov na mieste /ďalší dobierkou po behu na adresu, čo uviedli pri prezentácii/

                 + 1 - 5 štafiet na mieste /ďalší dobierkou po behu na adresu kapítána družstva, čo uviedol pri prezentácii/

          - prví traja v kategórii budú odmenení pohárom pre víťazov + darček;

          - ocenení budú najstarší účastníci na maratóne a na polmaratóne;

          - ocenení budú najlepší bežci z Kolárova;

          - vyhodnotené budú len bežecké kategórie, kde bude min. 5 bežcov / ak nebude dostatočný počet bežcov kategória 

             bude pridelená k nižšej vekovej kategórii/;

Kategórie: maratón muži 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-100;               ženy 18-35, 36-100;

                 polmaratón muži 18-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-100;           ženy 18-30, 31-40, 41-100; 

                 4 členná štafeta /9km; 9,3km; 10,5km; 13,4km;/                               

Šatňa so sprchou: zabezpečená v športovej hale;

Nocľah: v prípade záujmu o ubytovanie v cene 8.- € v obmedzenom množstve na 4 posteľových izbách v športovej   

              ubytovne v Kolárove informácie na e-mailovej adrese zselyizoltan@post.sk;

Informácie pre 4 člennú štafetu:


- trať 42,2km je rozdelená na 4 nerovnomerné úseky:                                                                                                      1. úsek: dĺžka 9km /štart, beh v meste Kolárovo a na hrádzi rieky Váh/; výmena štafety pri 2 občerstvovacej stanici;          2. úsek: dĺžka 9,3 km /beh pod hrádzou až do obce Vrbová n.V./; výmena štafety pri 4 občerstvovacej stanici;                    3. úsek: dĺžka 10,5 km /Vrbová n.V., obrátka maratón, Vrbová n.V.,/; výmena štafety pri 6 občerstvovacej stanici -                  ktorá je totožná 4 občerstvovacou stanicou;                                                                                                                4. úsek: dĺžka 13,4 km /Vrbová n.V., Kolárovo CIEĽ,/; 4. člen dobehne do cieľa kde obdrží 4 medaily pre všetkých členov         štafety;

- Štafety musia same zabezpečiť odvoz a návrat svojich členov na miesta, kde bude výmena - odovzdávka štafety! Pri uvedených občerstvovacích staniciach svoje vozidlá odstavujú na miesta určené usporiadateľom, aby neprekážali bežcom. Odovzdávka štafety bude na vyznačenom mieste, kde bude aj zaznamenaná.

- kategorizácia štafiet nie je;

- je povolené aby 1 člen štafety bežal viac úsekov /napr. 1. úsek a posledný.../;

- maratónec - polmaratónec môže byť prvým členom štafety;

Po pretekoch bude vyhodnotenie /presný čas vyhodnotenia bude zverejnené - oznámené pri registrácii/ v rotunde kultúrneho domu - tam kde bude aj registrácia. Počas vyhodnotenia bude občerstvenie po kolárovsky...

 

 

      


 

TOPlist