Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

10.Kolárovský troj.maratón - propozícia

10. Kolárovský trojkráľový maratón

maratón, polmaratón, 4členná štafeta na maratón, minimaratón a 6km Nordic Walking                                                                                                                                                                                          

Organizátor: Maraton Klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta;

Informácie: zselyizoltan@post.sk; +421 905905908,

                  www.kolarovomaraton.wbl.sk

Propzície na maratón, polmaratón, maratón - štafeta

Miesto: Kolárovo, okres Komárno (GPS 47°55'1.41"N 17°59'42.81"E),

Štart: 4. januára 2020 /sobota/ o 10,00 hod. – výstrelom z dela na Tržnom nám. - pešia zóna;   

Cieľ:  Tržné námestie - pešia zóna; 

Prezentácia: 4.1.2020 od 07,00 hod. do 09,30 hod. Mestské Kultúrne Stredisko (Kostolné nám.); 

  Štartovné: 

  štartovné do 30.11.2019: maratón a polmaratón 10.- € / osoba;

                                                štafeta na maratón 30.- € / 4 členné družstvo;  

    kombinácia (1 úsek maratónec + 3 členná štafeta) 10.- € + 25.- €  /1 + 3 medaile, 1 + 3 stravný lístok/

    štartovné od 1.12.2019 do 20.12.2019: maratón a polmaratón 13.- € / osoba;

                                                                         štafeta na maratón 35.- € / 4 členné družstvo;  

    kombinácia (1 úsek maratónec + 3 členná štafeta) 13.- € + 30.- €  /1 + 3 medaile, 1 + 3 stravný lístok/

   štartovné v deň preteku - 4.1.2019: maratón a polmaratón 20.- € / osoba;

                                                               štafeta na maratón 50.- € / 4 členné družstvo

    kombinácia (1 úsek maratónec + 3 členná štafeta) 20.- € + 40.- €  /1 + 3 medaile, 1 + 3 stravný lístok/

   Podmienka: vekový limit na maratón nad 18 rokov, na 1/2 maratón a na štafetu nad 16 rokov; 

Platná predčasná registrácia na preteky: zaslaním štartovného bankovým prevodom na bankový účet 5067016202/0900 - IBAN: SK 14 0900 0000 0050 6701 6202 ; Slovenská sporiteľňa a.s., Maraton klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta/ s uvedením v "Správe pre príjemcu": meno a priezvisko bežca, rok narodenia, bydlisko - stačí mesto, zvolená trať. Je možné uhradiť štartovné jedným bankovým prevodom aj pre viac bežcov - v "Správe pre príjemcu" uviesť vyššie uvedené údaje každého bežca /napr. Jozef Mrkvička, nar.1969, Zvolen, maraton/ alebo mená bežcov, datum narodenia, mesto a zvolenú trať zaslať e-mailom organizátorovi. Predčasná registrácia je platná zaslaním štartovného iba horeuvedeným spôsobom do 20.12.2019 (platby po tomto termíne nebudú akceptované, platí sa až priamo pri prezentácii).

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len do 17.12.2019, s manipulačným poplatkom 3 €. Po tomto termíne bude vaše štartovné použité na to, za čo bolo zaplatené, teda na prípravu vašej účasti na pretekoch.
​   Štartovné obsahuje:

- účasť na bežeckom preteku 

- meranie chipom (štart, 13 km - obrátka polmaratón, 13 km a 34 km medzičas maratón a štafeta, cieľ)

- výsledková listina, 

- občerstvenie počas preteku po 5 km, 

- každý, kto absolvuje zvolenú bežeckú trať, na ktorú sa prihlásil po dobehu dostane medailu 

 - prví traja v kategórii budú odmenení pohárom pre víťazov + darček;

- odmeňená bude najlepšia štafeta, kde budú minimálne 3 ženy,

- ocenení budú najstarší účastníci na maratóne a na polmaratóne; 

- ocenení budú najlepší bežci z Kolárova;

 - občerstvenie po pretekoch (na výber guláš bravčový - alebo držkový, sladký koláč, pivo, čaj.....)

Časový limit na maratón: 6 hodín

                                      obrátka 23,7 km – 3 hodiny 15 minút

                                      obč. stanica 34 km – 4 hodiny 40 minút.

Pretekár, ktorý nestihne časový limit bude z pretekov vyradený a odovzdá štartové číslo organizátorovi.

Pre pomalších bežcov je možnosť predčasného štartu.

Predčasný štart:   4.1.2020 o 09,00 hodín – na vlastnú žiadosť (doporučujeme pre pomalších bežcov,

                                ktorí by nestihli „časové limity“). Pri celkovom vyhodnotení pretekov bežci      

                                odštartovaní o 09,00 hod. nebudú vyhodnotení s najlepšími, odštartovanými o 10,00 hod. 

                                Prezentácia musí byť do 08,30 hodín.

Trať: 42,195 km asfalt – presne vymeraná trať, Kolárovo (7 km v meste)  - Vrbová nad Váhom -         

                                    – smer Kava  obrátka – Kolárovo (2 km v meste);

          21,1 km asfalt    – Kolárovo - smer Vrbová nad Váhom obrátka - Kolárovo;

          štafeta 42,195 km - totožná s traťou pre maratón;

Prevýšenie: trať je rovinatá, najvyšší bod Vážsky most pri Kolárove;

Upozornenie: Každý účastník maratónu beží na vlastnú zodpovednosť a musí dodržať pravidlá cestnej premávky!             

Kategórie: maratón muži 18-40, 41-50, 51-60, 61-100;               ženy 18-40, 41-50, 51-60, 61-100;

                  polmaratón muži 18-40, 41-50, 51-60, 61-100;           ženy 18-40, 41-50, 51-60, 61-100; 

                 4 členná štafeta /9,3km; 9,3km; 10,2km; 13,4km;/  

 - vyhodnotené budú len bežecké kategórie, kde bude min. 5 bežcov / ak nebude dostatočný počet bežcov                       kategória  bude pridelená k nižšej vekovej kategórii/;                            

Šatňa so sprchou: zabezpečená v športovej hale;

Nocľah: v prípade záujmu o ubytovanie v cene 8.- € v obmedzenom množstve na 4 posteľových izbách v športovej   

              ubytovni v Kolárove. Informácie na e-mailovej adrese zselyizoltan@post.sk;

Informácie pre 4 člennú štafetu:

- trať 42,2km je rozdelená na 4 nerovnomerné úseky:                                                                                                   1. úsek: dĺžka 9,3 km /štart, beh v meste Kolárovo a na hrádzi rieky Váh/; výmena štafety pri 2 občerstvovacej stanici;      2. úsek: dĺžka 9,3 km /beh pod hrádzou až do obce Vrbová n.V./; výmena štafety pri 4 občerstvovacej stanici;                  3. úsek: dĺžka 10,2 km /Vrbová n.V., obrátka maratón, Vrbová n.V.,/; výmena štafety pri 6 občerstvovacej stanici -               ktorá je totožná 4 občerstvovacou stanicou;                                                                                                             4. úsek: dĺžka 13,4 km /Vrbová n.V., Kolárovo CIEĽ,/; 4. člen dobehne do cieľa kde obdrží 4 medaily pre všetkých členov     štafety;

- Štafety musia same zabezpečiť odvoz a návrat svojich členov na miesta, kde bude výmena - odovzdávka štafety! Pri uvedených občerstvovacích staniciach svoje vozidlá odstavujú na miesta určené usporiadateľom, aby neprekážali bežcom. Odovzdávka štafety bude na vyznačenom mieste, kde bude aj čas odovzdávky zaznamenaný.

- kategorizácia štafiet nie je;

- je povolené aby 1 člen štafety bežal viac úsekov /napr. 1. úsek a posledný.../;

- maratónec - polmaratónec môže byť prvým členom štafety;

Po pretekoch bude vyhodnotenie /presný čas vyhodnotenia bude zverejnené - oznámené pri registrácii/ v rotunde kultúrneho domu - tam kde bude aj registrácia. Najlepší bežci ceny /pohár pre víťazov/ môžu prevziať len v deň preteku. Organizátori ceny poštou nezasielajú! Počas vyhodnotenia bude občerstvenie po kolárovsky...

 

 

 

 

 

 

      


 

TOPlist