Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

10.KTM-GVM Minimaraton - Nordic Walking

 Minimaraton + Nordic Walking   /SK, HU/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Organizátor: Minimaraton - Maraton Klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta;

                      Nordic Walking Gúta – Kolárovo (NWGK), o.z.

Informácie: minimaraton - zselyizoltan@post.sk; +421 905905908, www.kolarovomaraton.wbl.sk,

                    Nordic Walking - info@nwgk.eu, +421 940180141, Méhes Csaba,

Propzície na minimaratón

Miesto: Kolárovo, okres Komárno (GPS 47°55'1.41"N 17°59'42.81"E),

Štart: 4. januára 2020 /sobota/ o 10,10 hod. Tržné námestie - pešia zóna;   

Cieľ:  Tržné námestie - pešia zóna; 

Prezentácia: 4.1.2020 od 08,00 hod. do 09,30 hod. Kolárovo; 

  Štartovné: 5.- € / osoba; Z kapacitných dôvodov počet bežcov bude limitovaný.                                                                                          Preto doporučujeme do 20.12.2019 prihlásiť sa na preteky predom                                                                        cez on-line Register so zaplatením štrartovného 5.- / osoba.                                          

Platná predčasná registrácia na preteky: zaslaním štartovného bankovým prevodom na bankový účet 5067016202/0900 - IBAN: SK 14 0900 0000 0050 6701 6202 ; Slovenská sporiteľňa a.s., Maraton klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta/ s uvedením v "Správe pre príjemcu": meno a priezvisko bežca, rok narodenia, bydlisko - stačí mesto, zvolená trať. Je možné uhradiť štartovné jedným bankovým prevodom aj pre viac bežcov - v "Správe pre príjemcu" uviesť vyššie uvedené údaje každého bežca /napr. Jozef Mrkvička, nar.1969, Zvolen, minimaraton/ alebo mená bežcov, datum narodenia, mesto a zvolenú trať zaslať e-mailom organizátorovi. Predčasná registrácia je platná zaslaním štartovného iba horeuvedeným spôsobom do 20.12.2019 (platby po tomto termíne nebudú akceptované).

UPOZORNENIE! Štartovné vraciame len do 17.12.2019, s manipulačným poplatkom 3 €. Po tomto termíne bude vaše štartovné použité na to, za čo bolo zaplatené, teda na prípravu vašej účasti na pretekoch.

 

 

 

 

Podmienka: vekový limit nie je;
 

Štartovné obsahuje:

- účasť na bežeckom preteku 

- meranie času chipom 

- výsledková listina,

- občerstvenie po preteku (čaj, koláč) 

- každý, kto absolvuje zvolenú bežeckú trať po dobehu dostane medailu 

 - absolútne prví traja (ženy a muži) budú odmenení;

Trať: 3 km asfalt – pešia zóna, Kostolné námestie, ulica V.Palkovicha, ulica Komárňanská, ulica Dolná, ulica Lesná,                                    ulica Školská vpravo od križovatky, pešia zóna

Prevýšenie: trať je rovinatá;

Upozornenie: Každý účastník minimaratónu beží na vlastnú zodpovednosť a musí dodržať pravidlá cestnej premávky!                                 

Šatňa so sprchou: zabezpečená v športovej hale; 

Po pretekoch bude vyhodnotenie v Pešej zóne. Najlepší bežci ceny môžu prevziať len v deň preteku. Organizátori ceny poštou nezasielajú!

Minimaraton versenykiírás

Helszín: Gúta, Komáromi járás (GPS 47°55'1.41"N 17°59'42.81"E),

Rajt: 2020 január 4 /szombat/ 10,10 órakor, Sétálóutca

Cél: Sétálóutca

Nevezés: 2020 január 4. 08,00 órától - 09,30-ig Gúta;

Nevezési díj: 5.- € / 1 személy Szervezési okokból a futók száma korlátozva lesz.                                                                                                Ezért 2019 december 20-ig ajánljuk a nevezést az on-line REGISTER-en                                                              keresztül az 5.- € nevezési díj befizetésével.

Előnevezés: a nevezési díj átutalásával  bankszámla számra: IBAN SK1409000000005067016202 /Slovenská sporiteľňa a.s., Maraton klub Kolárovo - Maraton Klub Gúta/. A nevezési díj átutalásánál szükséges feltüntetni a "közlemény a feladónak" "Správa pre príjemcu" rovatba a következő adatokat: Vezeték és kereszt név, születési év, város, futó táv /pl. Kiss Péter, 1970, Tatabánya, minimaraton/. Egy átutalással több futót is lehet előnevezni a fent kért adatok feltüntetésével minden futóról. Az előnevezés csak akkor érvényes, ha az átutalás megtörténik 2019 december 20-ig /az adott terminus után történő átutalások nem lesznek akceptálva/.

FIGYELMEZTETÉS: A nevezési díjat csak 2019 december 17-ig utaljuk vissza, 3 € illetéki díj levonásával. Az említett dátum után a nevezési díj arra lesz felhasználva amire be volt fizetve - a futó versenye bebiztosítására.
 

 

 

 

 

Feltétel: korhatár nincs.

A nevezési díj tartalma:

- részvétel a futóversenyen,

- chippes időmérés,

 - eredménylista,

- frissítő a verseny után (tea, kalács),

- minden résztvevő aki teljesíti a távot befutóérmet kap,

- a 3 leggyorsabb futó díjazva lesz-

Útvonal: 3 km aszfalt - Sétálóutca, Templom tér, Palkovich V. utca, Komáromi utca, Alsó utca, Erdei utca, Iskola utca jobbra a kereszteződéstől, Sétálóutca.

Szintkülömbség: sík terep.

Figyelmeztetés: Minden résztvevő a saját felelőségére fut és köteles betartani közúti közlekedés szabályait!

Öltöző és zuhanyzás lehetőség: Sportcsarnok.

Az eredményhirdetés a verseny lebonyolítása után a Sétálóutcán. A leggyorsabb futók a díjakat csak a verseny napján vehetik át. A szervezők a díjakat nem póstázzák!

,

 

 


TOPlist